ဂ ၊ ဃ


ဂဃနဏ
ဂငယ္အကၡရာ
ဂဏန္းသခ်ၤာ
ဂတိ(လားရာ...)
ဂဒူး(ေဆာင္းစရာ)
ဂနာၿငိမ္-
ဂႏုိင္
ဂမုန္းပင္
ဂယက္ရုိက္-
ဂရုစုိက္-
ဂရုတစုိက္
ဂရုိ႕ခ်ဳိး-
ဂရင္ဂ်ီနာ(ဘရင္ဂ်ီနာ)
ဂရန္ေျမ
ဂရမ္(ကီလုိ...)
ဂရြတ္(ဆယ့္ႏွစ္ဒါဇင္)
ဂဝံေက်ာက္
ဂဝံရုပ္
ဂဠဳန္ငွက္

ဂါ
ဂါလန္
ဂါဝုတ္
ဂါဝန္

ဂိ
ဂိမွာန္ရာသီ
ဂိလာနပုဂၢိဳလ္

ဂီ
ဂီတာ

ဂု
ဂုဏဝန္

ဂူ
ဂူထြတ္
ဂူလုိဏ္

ေဂါ
ေဂါတမဘုရား
ေဂါဒန္ေက်ာက္
ေဂါပကလူႀကီး
ေဂါယာကၽြန္း
ေဂါရာစဥ္းေက်ာက္
ေဂါဝိန္ၿဂိဳဟ္
ေဂါဝိန္ဆိပ္

ေဂၚ
ေဂၚ(ေျမေကာ္ပစၥည္း)
ေဂၚဖီထုပ္
ေဂၚဖီပန္း
ေဂၚမိတ္ေက်ာက္
ေဂၚမုတ္ေက်ာက္
ေဂၚရခါးသီး
ေဂၚသဇင္

ေဂါက္
ေဂါက္သီးရုိက္-

ဂိုက္
ဂုိက္က်-
ဂုိက္ဆုိက္

ဂိုင္း
ဂုိင္း(ခ်ိန္ခြင္ႀကီးတစ္မ်ဳိး)

ဂိဇ္
ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္

ဂုဏ္
ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္
ဂုဏ္ျဒပ္
ဂုဏ္ပုဒ္
ဂုဏ္သိန္(ဂုဏ္က်က္သေရ)
ဂုဏ္သိမ္(သိမ္ေမြ႕ ထက္ျမက္ေသာဂုဏ္)
ဂုဏ္ဟိတ္

ဂိုဏ္း
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္
ဂုိဏ္းဂဏ
ဂုိဏ္းသင့္-(ဗုဒၶ...-၊ ဆန္း...-)

ဂန္
ဂႏၴဝင္
ဂႏၳႏၲရ
ဂႏၶမာဒနေတာင္
ဂႏၶမာပန္း
ဂႏၶာရံု
ဂႏၶဗၺနတ္

ဂုန္
ဂုႏၲန္ထုိး-
ဂုန္နီအိတ္
ဂုန္ေလွ်ာ္

ဂံု
ဂံုခါးပင္
ဂံုစကၠဴ
ဂံုပင္
ဂံုမင္းပင္

ဂ်ာ
ဂ်ာနယ္

ဂ်ီ
ဂ်ီၾသေမႀတီ

ဂ်ဴ
ဂ်ဴဒုိ

ဂ်ဴး
ဂ်ဴးျမစ္ဂ်ဴးပင္

ေဂ်ာက္
ေဂ်ာက္ဂ်က္(...ကစားနည္း)

ဂ်ဳိက္
ဂ်ဳိက္ေထာက္-
ဂ်ဳိက္သုိးေရာဂါ

ဂ်င္
ဂ်င္(ေပါက္ကစားရသည့္...)
ဂ်င္ေျခလည္-
ဂ်င္ဂလယ္
ဂ်င္ဖု(လႊသမား...)

ဂ်တ္
ဂ်တ္ေျမြ

ဂ်ဳတ္
ဂ်ဳတ္(လယ္သမားသံုး၊ လက္သမားသံုး)

ဂ်ပ္
ဂ်ပ္ေကာင္
ဂ်ပ္ႀကိဳး
ဂ်ပ္ခုတ္-
ဂ်ပ္ေစာင္
ဂ်ပ္ထဘီ

ဂ်ံဳ
ဂ်ံဳစပါး

ၿဂိဳဟ္
ၿဂိဳဟ္တု
ၿဂိဳဟ္ေျပနံေျပ

ေဂြး
ေဂြးပုစြန္

ဂြမ္း
ဂြမ္းကပ္
ဂြမ္းထုိးအက်ႌ
ဂြမ္းဖတ္-


ဃႀကီးအကၡရာ
ဃနာဆြမ္း
ဃရာဝါသမႈ

ေဃာ
ေဃာသအကၡရာ